جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت فولاد زرند ایرانیان

با توجه به نیاز صنعت گران پویای کشور عزیزمان ، ایران ، به جهت شناخت کامل تری از برند اروپایی فعال در عرصه صنعت در شرایط تحریم های پیش آمده اخیر ، نشستی با شرکت فولاد زرند ایرانیان ، تحت همین عنوان و با عملکرد شناخت دقیق از شرکت VEM آلمان و سبد کامل محصولات ایشان در صنایع گوناگون توسط کارشناس ایشان و توضیحات لازم از جهت نحوه فعالیت در شرایط تحریم با توجه به تجربه تحریم های دوره های گذشته و به موفقیت رساندن پروژه های واگذار شده به شرکت VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز برگزار گردید.