جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت کولر هوایی آبان

در تاریخ 1397/09/14 جلسه ای با عنوان آشنایی با شرکت VEM آلمان و محصولات مورد استفاده در صنایع گوناگون قابل عرضه توسط این کمپانی به نمایندگی شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (نماینده انحصاری برند VEM آلمان در ایران) تشکیل شد.
نکته مورد توسط در این نشست از جانب نمایندگان حاضر شرکت کولر هوایی آبان ، نحوه عملکرد برند VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط تحریم کنونی بیان گردید که با توجه به سابقه درخشان این برند در پیش بردن پروژه های صنایع گوناگون در دوران تحریم های گذشته و پروژه های در دست انجام و توضیحات تکمیلی توسط کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز موضوعات مبهم برای نمایندگان شرکت کولر هوایی آبان رفع گردید.
در نهایت در رابطه با پروژه های جاری و آتی شرکت کولر هوایی آبان توضیحاتی جهت ثبت سفارش از آلمان به کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز ارائه گردید.