جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت فولاد خوزستان

بنا به درخواست مدیریت بازرگانی و تدارکات مجتمع فولاد خوزستان جلسه ای در تاریخ 1398/02/10 در محل مجتمع فولاد خوزستان در اهواز برگزار گردید.
در ابتدا پروژه های باز الکتروموتورهای ولتاژ ضعیف و ولتاژ متوسط مورد درخواست آن مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و قرار بر پیگیری و جوابدهی سرانجام این پروژه ها به کارشناس مربوطه شد و سپس سمیناری تحت عنوان بازاریابی با محتوای معرفی بازه سرویس دهی تولیدی محصولات VEM آلمان با حضور کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (.SEEZ Motor Co) و تمامی واحدهای مدیریتی ، بازرگانی ، تدارکات و فنی مجتمع فولاد خوزستان تشکیل شد و امکان شرایط رقابت تجاری-تولیدی برند VEM آلمان نسبت به سایر برندهای فعال در شرایط حال حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت در راستای اطلاعات ارائه شده و درخواست مجتمع فولاد خوزستان قرار بر بازدید جامع از کارخانه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز گذاشته شد.