جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با مجتمع فولاد اکسین

در تاریخ 1398/02/11 جلسه مشترکی با شرکت نماینده VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (.SEEZ Motor Co) و نمایندگان مجتمع فولاد اکسین در محل ایشان –اهواز- برگزار گردید.
در ابتدا معرفی کامل برند VEM آلمان و محصولات قابل عرضه توسط ایشان و توانمندی های بازرگانی-تولیدی شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در طی سال های گذشته و ارائه خدمات مورد نیاز صنعت گران کشور صورت پذیرفت و بخشی از جلسه بعنوان پرسش و پاسخ جهت رفع ابهامات احتمالی حاضران جلسه شکل گرفت.
در ادامه بازدیدی از سایت ایشان به جهت شناخت محصولات مورد نیاز –ولتاژ ضعیف و متوسط- صورت گرفت.
مهمترین موضوع مورد بحث در رابطه با الکتروموتور 5/8 مگاواتی ابتدای خط نورد مجتمع فولاد اکسین بود که مقرر گردید پشتیبانی بیشتر از پیش جهت ارائه این درخواست صورت پذیرد و نسبت به تامین قطعات یدکی الکتروموتورهای اصلی سایت اقدام شود.
در نهایت آموزش اختصاصی جهت تهیه دیتاشیت از کاتالوگ الکتریکی VEM آلمان برای حاضرین فنی و بازرگانی مجتمع فولاد اکسین جلسه صورت گرفت.