جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت هیدروپارس

جلسه ای مشترک با حضور نماینده VEM آلمان ، کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز
(.SEEZ Motor Co) و شرکت هیدروپارس در محل دائمی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران شکل گرفت.
با توجه به شرایط تحریمی اعمال شده بحث اصلی بر روشی مطمئن جهت انتقال وجه از ایران به آلمان مورد بررسی قرار گرفت.
پس از آن پیرامون فرصت های تجاری آتی و همچنین تعیین تکلیف پروژه های باز گذشته بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.