جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

یکی از شاخص ترین رنج های تولیدی شرکت VEM آلمان ، محصولات دریایی و کشتی سازی میباشد.
با توجه به این مهم ، جلسه ای مشترک فی مابین نماینده VEM آلمان ، کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (.SEEZ Motor Co) و نمایندگان شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران تشکیل شد.
طی این جلسه رنج محصولات دریایی برند VEM آلمان به حاضرین جلسه معرفی شد و امور لازم جهت ورود به وندور لیست این هلدینگ بزرگ تاسیسات دریایی در ایران بیان گردید و مقرر گردید جهت یافتن فرصت های تجاری آتی با این مجموعه کارفرمای صنایع دریایی ایران اقدام گردد.