جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت حفاری شمال

شرکت حفاری شمال بعنوان یکی از کارفرمایان اصلی حوزه دریایی و فراساحلی در بخش نفت فعال بوده اند.
براین اساس جلسه ای در غرفه این شرکت در محل دائمی نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران نسبت به معرفی کامل برند VEM آلمان و محصولات قابل عرضه توسط ایشان و همچنین تکمیل فرم مقدماتی ثبت اطلاعات تامین کنندگان اقدام شد.
مقرر گردید تا در اسرع وقت نسبت به ارسال اطلاعات تکمیلی معرفی نامه و رفرنس لیست به کارشناسان بازرگانی آن مجموعه اقدام شود تا با یافتن فرصت های تجاری آتی بتوانیم بعنوان یکی از تامین کنندگان  این کارفرمای دولتی اقدام نمائیم.