جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت پمپیران

در تاریخ 1398/02/13 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران جلسه ای با حضور نماینده VEM آلمان ، کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز و نمایندگان شرکت پمپیران تشکیل شد.
موضوعات این جلسه حول محور معرفی محصولات جدید VEM ، توانمندی های شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در فصل جدید تحریمات ، بررسی گزینه های ممکن جهت انتقال وجه از ایران به آلمان و همچنین یافتن فرصت های تجاری جدید برای همکاری بیشتر با شرکت پمپیران بود.