جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت مپنا بویلر

شرکت الکتروموتور VEM آلمان بعنوان یکی از تولیدکنندگان باکیفیت اروپایی با کلیه زیر مجموعه های گروه صنعتی مپنا در ارتباط میباشد.
در این راستا جلسه مشترکی با حضور نماینده VEM آلمان ، نمایندگان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (.SEEZ Motor Co) و نمایندگان شرکت مپنا بویلر در غرفه ایشان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران برگزار شد.
محورهای اصلی مورد بحث در این جلسه بر معرفی رنج کامل محصولات قابل عرضه توسط VEM آلمان ، توانمندی های شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط کنونی اقتصادی کشور ، مشخص شدن رنج محصولات مورد نیاز این گروه صنعتی کشور در پروژه های آتی ایشان و امکان ارائه تمامی اسناد معتبر بازرگانی کالاهای قابل ارائه خدمت نمایندگان شرکت مپنا بویلر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.