جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت پتروشیمی لرستان

با توجه به اعلام نیاز به پشتیبانی و خدمات پس از فروش واحد فنی و بازرگانی مجتمع پتروشیمی لرستان جلسه ای در تاریخ 1398/02/15 با حضور نماینده شرکت VEM و نمایندگان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در محل ساست مجتمع پتروشیمی لرستان در خرم آباد برگزار شد.
طی این جلسه نسبت به بازدید از سایت و تبادل نظر در رابطه با نحوه پشتیبانی و تامین تجهیز برای پنل های کنترلی درایو صورت گرفت.
همچنین بازدیدی از سایت این مجموعه صورت پذیرفت و الویت های مورد نیاز در خصوص پشتیبانی الکتروموتورهای هایپر ، بوستر و اکسترودر سایت شناسایی شد.