جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت جرثقیل ایران ساخت

شرکت جرثقیل ایران ساخت بعنوان یکی از معتبرترین مجموعه های صنعتی در ساخت انواع جرثقیل های صنعتی بعنوان یکی از مشتریان بالقوه شرکت VEM آلمان مورد شناسایی قرار گرفته و بر این اساس جلسه ای در تاریخ 1398/02/16 در محل کارخانه این شرکت تولید کننده برگزار شد.
طی این نشست در ابتدا نسبت به توضیحاتی مختصر در خصوص VEM آلمان و توانمندی های شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز  (.SEEZ Motor Co)اقداماتی صورت گرفت و در ادامه با توجه به شناختی که مشتری از برند آلمانی VEM داشت نسبت به شناسایی خواسته ها و نیازهای ایشان در پروژه های مختلف اقدام شد که براین اساس مشخص گردید مهم ترین پارامترها برای مشتری سطح قیمت ، کیفیت کالای ارائه شده ، اسناد معتبر بازرگانی و فنی و دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری قابل ارائه به ایشان بود.
با توجه به زمینه فعالیت شرکت تولیدی جرثقیل ایران ساخت در سطح نفت،گاز و پتروشیمی ، فولاد و خودروسازی فرصت تجاری مغتنم دانست تا ایجاد ارتباط با این مجموعه بیشتر از پیش مورد بررسی قرار گیرد.