جلسه مشترک شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با کارفرمای پروژه آزاد راه تهران-شمال و شرکت فن ایران

برگزاری جلسه معرفی شرکت VEM آلمان و محصولات قابل عرضه توسط این برند با توجه به سوابق درخشان سرویس دهی در شرایط تحریم های گذشته و امکان انجام پروژه های در حال انجام صورت گرفت.
لذا سوالات فنی در مورد پروژه اخیر آزاد راه تهران-شمال در جلسه بازگو و رفع ابهامات لازم به سوالات کارفرمای گرامی ارائه گردید.