جلسه مشترک شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت مپرا ، متروی تهران ، فراب و سابیر بین الملل

برگزاری جلسه معرفی دقیق شرکت VEM آلمان و محصولات قابل ارائه توسط این شرکت به نماینده ایرانی ایشان ( شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز ) در شرایط تحریم های وارد شده اخیر و بررسی مراحل پروژه های در دست اجراء شرکت های مپرا ، متروی تهران ، فراب و سابیر بین الملل صورت گرفت.
با توجه به فعالیت بدون توقف شرکت VEM در ایران و اعتماد پیشین شرکت های حاضر در جلسه از این برند ، قرار بر سر لوحه قرار دادن محصولات این برند در پروژه های آتی  توسط نمایندگان شرکت های مپرا ، متروی تهران ، فراب و سابیر بین الملل شد.