جلسه و بازدید شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز از شرکت صنایع فولاد کرمان (برد سیر)

در تاریخ 1397/09/11 با آغاز دوره بازبینی از صنعت کوشان گرامی کشور عزیزمان ایران ، در شهر کرمان ، جلسه ای با هدف معرفی تجمیعی از شرکت VEM آلمان و شناسایی سبد محصولات قابل عرضه در صنایع گوناگون در شرکت فولاد برد سیر برگزار گردید.
لذا با توجه به تحرم های اخیر صورت گرفته و با توجه به پیشینه عملکرد مثبت یرند VEM آلمان با شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز و با توجه به پروژه های در دست انجام توسط این کمپانی اطمینان خاطر لازم جهت دریافت پروژه های آتی شرکت فولاد برد سیر به نمایندگان حاضر در جلسه این شرکت اعلام گردید.
در پایان بازدید جامعی از سایت آن شرکت برای نماینده شرکت VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز شکل گرفت.