جلسه و بازدید شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز از شرکت دمافین

در تاریخ 1397/09/05 جلسه ای با حضور نماینده الکتروموتور VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز و نماینده گروه صنعتی دمافین در محل کارخانه این شرکت برگزار شد. طی این جلسه ، معرفی از محصولات VEM و امکان استمرار فعالیت ها در ایران از طریق نمایندگی SEEZ Motor مورد تاکید قرار گرفت و همچنین طی بازدید از کارخانه و پروژه های جاری این کارخانه ، پیرامون همکاری های آتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.