جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت فراسان

در تاریخ 1397/09/15 نشستی بمنظور شناخت دقیق شرکت VEM آلمان ، سبد محصولات این برند و نوع فعالیت در ایران با توجه به شرایط تحریم های موجود کنونی توسط کارشناس VEM آلمان و کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز برای مدیران شرکت فراسان برگزار گردید.
در نهایت توضیحات جامعی در رابطه با پروژه های آتی شرکت فراسان به کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز ارائه گردید.

جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت ذوب آهن پاسارگاد

برگزاری جلسه ای تحت عنوان معرفی دقیق شرکت VEM آلمان و محصولات قابل عرضه ایشان در صنایع گوناگون توسط نماینده شرکت VEM آلمان برگزار گردید.
با توجه به اهمیت نوع فعالیت شرکت VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط تحریم های کنونی ، توضیحات جامعی برای  نمایندگان شرکت ذوب آهن پاسارگاد ارائه گردید و قرار بر همکاری های مستمر این شرکت با شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز گذاشته شد.

جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت کولر هوایی آبان

در تاریخ 1397/09/14 جلسه ای با عنوان آشنایی با شرکت VEM آلمان و محصولات مورد استفاده در صنایع گوناگون قابل عرضه توسط این کمپانی به نمایندگی شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز (نماینده انحصاری برند VEM آلمان در ایران) تشکیل شد.
نکته مورد توسط در این نشست از جانب نمایندگان حاضر شرکت کولر هوایی آبان ، نحوه عملکرد برند VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز در شرایط تحریم کنونی بیان گردید که با توجه به سابقه درخشان این برند در پیش بردن پروژه های صنایع گوناگون در دوران تحریم های گذشته و پروژه های در دست انجام و توضیحات تکمیلی توسط کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز موضوعات مبهم برای نمایندگان شرکت کولر هوایی آبان رفع گردید.
در نهایت در رابطه با پروژه های جاری و آتی شرکت کولر هوایی آبان توضیحاتی جهت ثبت سفارش از آلمان به کارشناسان شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز ارائه گردید.

جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت گل گهر

در چارچوب همراهی و همدلی با صنعت گران محترم داخل کشور و با عنایت به پیشینه عملکرد مساعد توسط شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با برند VEM آلمان در اجرای پروژه های گوناگون در تحریم های دوران قبلی و پروژه های انجام گرفته و درحال انجام در دوران اکنون ، جلسه ای تحت عنوان معرفی دقیق برند اروپایی VEM آلمان و سبد جامع محصولات ایشان توسط کارشناس آلمانی بطور مستقیم برگزار گردید.
در ادامه سوالات بازرگانی به جهت نحوه فعالیت شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت VEM آلمان در شرایط تحریم های کنونی مطرح گردید که توسط کارشناسان حاضر شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز توضیحات لازم به حضورشان ارائه گردید.
در نهایت سفارش های جدیدی از نفرات بازرگانی حاضر در جلسه به شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز واگذار گردید.

جلسه شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز با شرکت فولاد زرند ایرانیان

با توجه به نیاز صنعت گران پویای کشور عزیزمان ، ایران ، به جهت شناخت کامل تری از برند اروپایی فعال در عرصه صنعت در شرایط تحریم های پیش آمده اخیر ، نشستی با شرکت فولاد زرند ایرانیان ، تحت همین عنوان و با عملکرد شناخت دقیق از شرکت VEM آلمان و سبد کامل محصولات ایشان در صنایع گوناگون توسط کارشناس ایشان و توضیحات لازم از جهت نحوه فعالیت در شرایط تحریم با توجه به تجربه تحریم های دوره های گذشته و به موفقیت رساندن پروژه های واگذار شده به شرکت VEM آلمان و شرکت الکتروموتور منطقه ویژه شیراز برگزار گردید.