اطلاعات مالی

 • نام شرکت

  الکتروموتور منطقه ویژه اقتصادی شیراز

 • کد اقتصادی

  411168469891

 • شناسه ملی

  10530273197

 • شماره ثبت

  15030

 • تاریخ ثبت

  24/12/1382

 • محل ثبت

  شیراز

 • نمابر

  071-37175157

 • کد پستی

  71791-14415

 • آدرس

  شیراز ، بلوار خلیج فارس ، جاده نیروگاه سیکل ترکیبی ، منطقه ویژه اقتصادی شیراز

تغییرات روزنامه رسمی